Det är enkelt att installera dina kanaler. Ifall du känner dig osäker, hoppas vi att våra installationsguider är till stor hjälp för dig.